Details


 • City
 • Warszawa
 • District
 • Wilanów, Powsin
 • Street
 • Potułkały
 • Area
 • 14654 m2
 • Price
 • 10 257 800 zł
 • Price (USD)
 • $2,620,000 USD
 • Price / m2
 • $180 USD

Description


(Polish) Oferta dla developera na dużą inwestycję mieszkaniowo usługową, , za niewysoką cenę - PLN 750,- / za 1 m 2, z możliwością zakupienia dodatkowej powierzchni gruntu do niespełna 3 ha łącznie.


Na sprzedaż duża działka 14.654 m 2 , położona przy Parku Kultury w Powsinie, z przeznaczeniem do zabudowy jednorodzinnej , lub bliźniaczej wraz z towarzyszącymi usługami o nieuciążliwym charakterze.
MPZP dopuszcza realizację czterech lokali mieszkalnym w budynku wolno stojącym, zaś w zabudowie bliźniaczej do dwóch lokali. Poza budynkiem mieszkalnym dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji usługowej, lub gospodarczej, przy czym powierzchnia usług wybudowanych, nie może przekraczać 40 % wszystkich wybudowanych powierzchni użytkowych, wszystkich budynków zlokalizowanych na działce. Natomiast ich wysokość szacowana jest na poziomie 10 m, liczonych od powierzchni gruntu. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 80 %, zaś minimalna, wymagana powierzchnia pod zabudowę wynosi 2.000 m 2.

Wszystkie media znajdują się w granicach działki. Bardzo dobra komunikacja. Dojazd od strony ul. Potułkały . Nieruchomość zlokalizowana w pięknej, zielonej okolicy. W pobliżu ( na zachód od działki ) możemy podziwiać ogromny Park Kultury, Ogród Botaniczny i Las Kabacki, natomiast do Pałacu w Wilanowie dzieli nas zaledwie 5 km odległości. Dojazd do Centrum Warszawy zajmie około 20- 30 min.
Od strony północnej działka graniczy z Farmą „ Cztery pory roku „, gdzie odbywają się liczne imprezy z udziałem dzieci i zamieszkałych tam zwierząt. Teren ten może być przedmiotem zainteresowań wśród nabywców gruntów specjalizujących się także w inwestycjach o charakterze rozrywkowym.

Uwaga, istniej możliwość zakupu działki sąsiedniej o powierzchni 13.777 m2
Zapraszam do prezentacji oraz zakupu.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

An offer for a developer for a large residential and service investment, with the possibility of purchasing an additional plot of land of less than 3 ha in total.


For sale, a large plot of 14,654 m2, located near the Culture Park in Powsin, intended for single-family or semi-detached housing with accompanying services of no inconvenience.
MPZP allows the implementation of four residential premises in a detached building, and semi-detached housing for two premises. In addition to a residential building, it is allowed to build a second facility with a service or economic function, while the area of constructed services can not exceed 40% of all constructed usable space of all buildings located on the plot. However, their height is estimated at 10 m, calculated from the ground surface. The biologically active area is 80%, while the minimum required area for development is 2,000 m2.
All utilities are located within the plot. Very good communication. The property is located in a beautiful, green area. Nearby (west of the plot) we can admire the huge Cultural Park, Botanical Garden and Kabacki Forest, while the Palace in Wilanów is only 5 km distance. Getting to Warsaw Center will take about 20-30 minutes.
From the north, the plot borders with the "Four Seasons" Farm, where numerous events are held with the participation of children and animals inhabited there. This area may be the subject of interest among land buyers specializing in entertainment investments.
Please note, there is a possibility to purchase a neighboring plot with an area of 13,777 m2

I invite you to the presentation and purchase.

This announcement does not constitute an offer within the meaning of the provisions of the Civil Co.

Agent


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 (22) 331 07 86
info@miller-fukuda.pl

Property Map Location


Please note that maps on our website do not provide the exact location of the property and they are provided solely as an indication of area.

Contact

You will receive a PDF document with this property details.