Details


 • City
 • Warszawa
 • District
 • Białołęka
 • Street
 • Jeżowa
 • Area
 • 1081 m2
 • Price
 • 599 000 zł
 • Price (USD)
 • $157,000 USD
 • Price / m2
 • $150 USD

Description


(Polish) Na sprzedaż działka budowlana, usługowa, położona na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Przeznaczenie podstawowe: usługi lokalne i ponadlokalne, handel, usługi bytowe, administracja, magazyny, hurtownie, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i warsztaty drobnej wytwórczości. Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych (handlu detalicznego) o powierzchni
sprzedaży do 2000 mkw.
Przeznaczenie dopuszczalne stanowią: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojąca i bliźniacza) sytuowana w pośredniej strefie oddziaływania ulicy Marywilskiej i linii PKP oraz Trasy Mostu Północnego, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia komunikacyjne i ulice wewnętrzne dojazdowe oraz zieleń urządzona.
Maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; powierzchnia biologicznie czynna, min: 25%.

Działka ma foremny, prostokątny kształt - 30 m x 36 m. Wjazd prowadzi bezpośrednio od ulicy Jeżowej (droga publiczna).
Około 6 min. samochodem znajduje się ul. Modlińska, co zapewnia szybki i komfortowy dojazd do Centrum Warszawy (ok. 25 minut).

Obecna zabudowa - budynek mieszkalny, jednorodzinny, o powierzchni około 90 mkw. oraz garaże.

Niewątpliwym atutem inwestycyjnym działki (wzrost wartości po zakończonej budowie), jest planowana Trasa Mostu Północnego, która będzie przebiegała w odległości ok. 1 km.

Zapraszamy!.

Agent


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 (22) 331 07 86
info@miller-fukuda.pl

Property Map Location


Please note that maps on our website do not provide the exact location of the property and they are provided solely as an indication of area.

Contact

You will receive a PDF document with this property details.