Details


 • City
 • Warszawa
 • District
 • Białołęka
 • Street
 • Mochtyńska
 • Area
 • 800 m2
 • Price
 • 320 000 zł
 • Price (USD)
 • $81,300 USD
 • Price / m2
 • $110 USD

Description


(Polish) Działka w zielonej części Białołęki - Kobiałki przy ul. Mochtyńskiej, mniej niż 200m od apteki i przedszkola publicznego oraz asfaltowej drogi z chodnikiem.
Położona wśród nowej zabudowy - dookoła zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, spokojne i miłe sąsiedztwo.


Przy działce woda i gaz. Kanalizacja w planach na przełomie roku.
Skrzynka z prądem bezpośrednio na posesji.
Działka ogrodzona. Możliwość wjazdu z dwóch stron: od północy i od zachodu.
Kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta.
Wymiary 37m x 20m/17,7m.
Na działce m. in. okazałe świerki i tuje które dodają jej jeszcze więcej uroku a jednocześnie nie kolidują z posadowieniem domu.

Teren objęty planem zagospodarowania oznaczony symbolem Mn/MNi/U tj.
tereny zabudowy jedno i wielorodzinnej z usługami.
Ustalenia planu:
- mieszkalnictwo jednorodzinne w budynkach o wysokości do 2,5 kondygnacji.
- dopuszczalna zabudowa wielorodzinna, o wysokości do 3,5 kondygnacji, mieszkalnictwo zbiorowe - pensjonatowe o niewielkiej kubaturze, usługi publiczne i komercyjne oraz nieuciążliwe rzemiosło usługowe,
- preferuje się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowej lub blizniaczej oraz budynków mieszkalnych zawierających nie więcej niż 4 mieszkania,
Warunkiem realizacji obiektów, o których mowa jest: a. dostosowanie charakteru i wymagań do użytkowania podstawowego, b. zachowanie proporcji, by projektowane obiekty oraz urządzenia nie zajmowały łącznie więcej niż 30% powierzchni terenu.
Dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych.
Ustala się obowiązek zachowania min. 60% powierzchni biologicznej czynnej.

Agent


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 (22) 331 07 86
info@miller-fukuda.pl

Property Map Location


Please note that maps on our website do not provide the exact location of the property and they are provided solely as an indication of area.

Contact

You will receive a PDF document with this property details.