Details


 • City
 • Warszawa
 • District
 • Białołęka
 • Street
 • Ornecka
 • Area
 • 1557 m2
 • Price
 • 718 000 zł
 • Price (USD)
 • $181,000 USD
 • Price / m2
 • $120 USD

Description


(Polish) Działka z prawomocnym pozwoleniem na budowę budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą.

Działka o przeznaczeniu usługowym położona w rejonie składów i magazynów rejonu ulicy Szklarniowej i Boreckiej. Narożna - wjazd z ulicy Orneckiej i z drogi wewnętrznej.

Powierzchnie projektowanego budynku :

- hala magazynowa 541,51 m2

- powierzchnia użytkowa - 729,64 m2

- powierzchnia całkowita - 831,91 m2


Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu - bilans terenu:

Powierzchnia działki - 1 557 m²

Powierzchnia zabudowy budynku - 674,21 m² (43,30% pow. terenu)

Powierzchnia zabudowy muru oporowego - 5,51 m² (0,35% pow. terenu)

Powierzchnia utwardzona 409,62 m² (w tym rampa, dojazdy i dojścia - 327,56 m², pow.
utwardzona pod śmietnik - 1,56 m², 6 miejsc parkingowych - 80,50 m²) = 26,31% powierzchni terenu

Powierzchnia biologicznie czynna - 467,66 m² (30,04% powierzchni terenu - warunek MPZP
spełniony 30,04% > 30%)

Intensywność zabudowy - 0,53

Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego X-71 część II i O-50 oznaczony na rysunku planu symbolem U o przeznaczeniu podstawowym:
- usługi II i III stopnia obsługi
- handel, turystyka (hotele i motele)
- usługi bytowe, administracja
- składy, magazyny, hurtownie
- przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
- warsztaty drobnej wytwórczości

oraz przeznaczeniu dopuszczalnym:

- zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna niska
- urządzenia infrastruktury technicznej
- usługi I stopnia obsługi
- urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi naziemne i garaże
- stacje obsługi pojazdów i stacje benzynowe
Możliwe parametry zabudowy:
- wysokość zabudowy do 12m
- 50% powierzchni biologicznie czynnej przy zabudowie mieszkaniowej
- 30% powierzchni biologicznie czynnej przy zabudowie usługowej
- 30 miejsc parkingowych / 1000 m2 powierzchni użytkowej
- 6 miejsc parkingowych / 1000 m2 powierzchni magazynowej

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej Trasy Mostu Północnego - idealna ekspozycja terenu.

Odległości:
- droga asfaltowa (ul. Szklarniowa) - 70m
- ul. Płochocińska (skrzyżowanie z ul. Cieślewskich i Białołęcką) - 1100m
- Warszawa Centrum - 15km.

Agent


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 (22) 331 07 86
info@miller-fukuda.pl

Property Map Location


Please note that maps on our website do not provide the exact location of the property and they are provided solely as an indication of area.

Contact

You will receive a PDF document with this property details.