Commercial space for sale - Warszawa, Mokotów, Dominikańska Street - 12 800 000 PLN

We are sorry, but this offer is not valid at the moment.

Details


 • City
 • Warszawa
 • District
 • Mokotów
 • Street
 • Dominikańska
 • Price
 • 12 800 000 zł
 • Price (USD)
 • $3,210,000 USD
 • Number of rooms
 • 21
 • Year built
 • 1999

Description


(Polish) Oferuję Państwu idealną nieruchomość pod inwestycję w świetnej lokalizacji Warszawa Mokotów, położonej przy zbiegu ul. Dominikańskiej i ul. Al. Wilanowskiej, blisko lotnisko, metro, trasa A2, węzeł komunikacyjny Al. Niepodległości, Puławska i Al. Wilanowska.
Nieruchomość usadowiona na działce o powierzchni 1028,68m2, jest ogrodzona i posiada własny parking na 24 miejsca.
Nieruchomość składa się z dwóch budynków (bliźniak) z dwoma oddzielnymi wejściami i osobnymi garażami na dwa miejsca. Budynki połączone są wewnątrz ściankami działowymi co pozwala na połączenie ich ze sobą w jeden budynek. W całej inwestycji jest 28 dużych pomieszczeń z możliwością przebudowy do dowolnej aranżacji. W jednym budynku znajdują się 2 łazienki, WC, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia do adaptacji pod archiwum, serwerownia (sieć strukturalna, pełne okablowanie), recepcja, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe, poddasze użytkowe, garaż na dwa miejsca, budynek świeżo odmalowany. Oba budynki posiadają klimatyzację, a w jednym z nich założona nowa, dwa duże urządzenia na zewnątrz, wygłuszające okna co daje komfort pracy. W pomieszczeniach biurowych wykładzina, schody i korytarze wyłożone granitem, pomieszczenia sanitarne, piwnica, łazienki wyłożone gresem. Budynek wykonany jest z cegły ceramicznej jako energooszczędny, ocieplony 5cm wełną mineralną (stropy plus ściany zewnętrzne). Instalacja wodna i ogrzewanie ma instalację miedzianą. Budynek 25a posada podłogę drewnianą z drewna egzotycznego. Na zewnątrz duży taras plus schody wyłożone płytkami ceramicznymi. Nowy dach z gwarancją na 25 lat, piorunochron - przydział mocy 37KW na budynek. Dodatkowym atutem jest możliwość umieszczenia reklamy na zewnętrznych ścianach budynku.
W obecnej chwili jeden budynek posiada najemcę z umową do 31.10.2024 roku.

ATUTY:

- świetna lokalizacja
- wszechstronna komunikacja miejska
- budynek kameralny
- lokal posiada wszechstronne przeznaczenie:
klinika/ gabinety medyczne
szkoła językowa
hostel (blisko lotniska i centrum)
ośrodek szkoleniowy
bank

Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć VAT 23%.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Gorąco polecam i zapraszam na prezentację.
Agencja nie pobiera wynagrodzenia od Klienta kupującego.I offer you an ideal property for investment in a great location of Warsaw Mokotów, located at the intersection of Dominikańska and Al. Wilanowska streets, close to the airport, metro, A2 route, communication junction Al. Niepodległości, Puławska and Al. Wilanowska.
The property is situated on a plot of 1028.68 m2, it is fenced and has its own parking lot with 24 spaces.
The property consists of two buildings (semi-detached house) with two separate entrances and separate garages for two spaces. The buildings are connected inside with partition walls, which allows them to be combined into one building. The entire investment has 28 large rooms with the possibility of reconstruction to any arrangement. In one building there are 2 bathrooms, a toilet, a social room, rooms for adaptation to the archives, a server room (structural network, full cabling), reception, conference rooms, office rooms, attic, garage for two places, freshly repainted building. Both buildings have air conditioning, and in one of them a new, two large devices outside, soundproofing windows, which gives comfort of work. In offices, carpeting, stairs and corridors lined with granite, sanitary rooms, basement, bathrooms lined with stoneware. The building is made of ceramic bricks as energy-saving, insulated with 5 cm mineral wool (ceilings plus external walls). Plumbing and heating have a copper installation. Building 25a has a wooden floor made of exotic wood. Outside, there is a large terrace and stairs lined with ceramic tiles. New roof with a 25-year warranty, lightning rod - power allocation of 37KW per building. An additional advantage is the possibility of placing advertisements on the external walls of the building.
Currently, one building has a tenant with a contract until October 31, 2024.

ADVANTAGES:

- great location
- comprehensive public transport
- an intimate building
- the premises has a versatile purpose:
clinic / medical offices
language school
hostel (close to the airport and the city center)
training center
bank

The given price is a net price, 23% VAT should be added.

For more information, please contact me directly. I highly recommend and invite you to the presentation.
The agency does not collect any remuneration from the buyer.

Agent


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 (22) 331 07 86
info@miller-fukuda.pl

Property Map Location


Please note that maps on our website do not provide the exact location of the property and they are provided solely as an indication of area.

Contact

You will receive a PDF document with this property details.